حسین لطفعلی

درباره سهراب سپهری 

سهراب سپهری در 15 مهر ماه 1307 در شهر کاشان به دنیا آمد. پدرش اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف بود و هنگامی که سهراب نوجوان بود پدرش از دو پا فلج شد. با این حال به هنر و ادب علاقه ای وافر داشت. نقاشی می کرد، تار می ساخت و خط خوبی هم …

درباره سهراب سپهری  ادامه »

کتاب شعر – نشانی های ریرا – شاعر استاد سیدعلی صالحی

شناسنامه کتاب نام: نشانی‌ها شاعر: سيد علی صالحی تاريخ چاپ: چاپ اول – ۱۳۷۴ تيراژ: ۳۰۰۰ جلد تعداد صفحات: ۴۸ صفحه شابک: ناشر: انتشارات دارينوش – تهران، صندوق پستی ۵۱۹۳ – ۱۴۱۵۵ نقاش: حسين بختياری طراح و صفحه‌آرا: مصطفی معظمی حروفچين: پيک سبز ليتوگراف: پرنگ چاپ: نيل  

کتاب شعر – نامه هایی به ریرا – شاعر استاد سیدعلی صالحی

نام: نامه‌ها شاعر: سيد علی صالحی تاريخ چاپ: چاپ اول – ۱۳۷۵ تيراژ: ۳۰۰۰ جلد تعداد صفحات: ۳۸ صفحه شابك: ۹-۱۱-۵۵۶۳-۹۶۴ ناشر: انتشارات دارينوش – تهران، صندوق پستی ۵۱۹۳ – ۱۴۱۵۵ نقاش: حسين بختياری طراح و صفحه‌آرا: مصطفی معظمی حروفچين: پيک سبز ليتوگراف: پرنگ چاپ: نيل