درباره سهراب سپهری 

سهراب سپهری در 15 مهر ماه 1307 در شهر کاشان به دنیا آمد. پدرش اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف بود و هنگامی که سهراب نوجوان بود پدرش از دو پا فلج شد. با این حال به هنر و ادب علاقه ای وافر داشت. نقاشی می کرد، تار می ساخت و خط خوبی هم داشت.
سپهری در سال های نوجوانی پدرش را از دست داد و در یکی از شعرهای دوره جوانی از پدرش یاد کرده است (خیال پدر) یکسال بعد از مرگ او سروده است:

ادامه

کتاب شعر – نشانی های ریرا – شاعر استاد سیدعلی صالحی

شناسنامه کتاب

نام: نشانی‌ها
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول – ۱۳۷۴
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۴۸ صفحه
شابک:
ناشر: انتشارات دارينوش – تهران، صندوق پستی ۵۱۹۳ – ۱۴۱۵۵
نقاش: حسين بختياری
طراح و صفحه‌آرا: مصطفی معظمی
حروفچين: پيک سبز
ليتوگراف: پرنگ
چاپ: نيل
 

ادامه

کتاب شعر – نامه هایی به ریرا – شاعر استاد سیدعلی صالحی

نام: نامه‌ها
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول – ۱۳۷۵
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۳۸ صفحه
شابك: ۹-۱۱-۵۵۶۳-۹۶۴
ناشر: انتشارات دارينوش – تهران، صندوق پستی ۵۱۹۳ – ۱۴۱۵۵
نقاش: حسين بختياری
طراح و صفحه‌آرا: مصطفی معظمی
حروفچين: پيک سبز
ليتوگراف: پرنگ
چاپ: نيل

ادامه